Nyt

SENESTE NYT :                                      opdateret  06-05-2024


Teknisk tilsyn Foerlev Vandværk 2024

Skanderborg kommune har d. 2. maj 2024 ført tilsyn med Foerlev vandværks drikkevandsboringer og anlæg. Tilsynet medførte ingen bemærkninger (Brev Teknisk tilsyn)


Generalforsamling i Foerlev Vandværk 2024

Afholdes tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 19.00, Fælleden, Skanderborg.


Bestyrelsemøde

Bestyrelsesmøde for Foerlev Vandværk

afholdt d. 26-02-2024 (Referat)


Takstblad Foerlev Vandværk 2024 (Link)


Beredskabsplan opdateret november 2022 (Link)


Seneste vandanalyse

Vandanalyse Oktober 2023 (Gå til)